Ongezien kort is een initiatief waarbij we beeldcultuur in Antwerpen willen stimuleren. We doen dit door getalenteerde makers een platform aan te bieden om hun kortfilm te tonen aan een publiek.

We vertrekken vanuit het idee dat de kortfilm nog niet eerder vertoond is geweest op een ander groot festival om zo interessante films die net onder de radar bleven toch een eigen plek te geven. Meer dan dat vinden wij het zelf belangrijk dat kortfilms beter onder de aandacht komen van het (grote) publiek.

Op deze manier hopen we om ongezien talent te laten bovendrijven en hen in contact te brengen met een publiek en andere mensen uit de sector die hen kunnen helpen in hun verdere carrière.

Ben Verrept: Programmatieverantwoordelijke & Productie

Alexander Derveaux: Programmator & Communicatiebeheer

Arno Meijfroidt: Programmator & Sponsoring

Tim Thomaes: Programmator + PR & Marketing