Ongehoord Kort

Onder de noemer Ongehoord kort slaan we de handen in elkaar met Trix voor een muzikaal luik. Trix heeft hun Artist in Residence Female Takeover aangeduid als curator. Female Takeover is een multidisciplinair collectief bestaande uit jonge vrouwen die met elkaar verbonden zijn via hun discipline. Ze combineren dans, muziek, woord en zang om via deze weg relevante maatschappelijke thema’s aan te kaarten. Ze hebben éen hoofddoel voor ogen, de kracht van de vrouw naar voren brengen en erkennen als een gelijkwaardige speler in de industrie.

Deze vertoning focust rond de verschillende rollen die een vrouw binnen een creatief proces inneemt en vervult, gaande van choreografe, regisseur, schrijver, creator. De meeste van deze rollen werden lange tijd uitsluitend uitgevoerd en vertrouwd aan mannelijke figuren, waardoor in de meeste talen zelfs geen vrouwelijke variant van het woord bestaat. Hier begint doorheen de jaren verandering te ontstaan en daar willen wij graag mee deel van uitmaken. Vrouwen worden wereldwijd vandaag sterk gerepresenteerd binnen de creatieve sector, alleen blijft er een grote disbalans in de hoeveelheid professionele posities die hierin door vrouwen worden vervult. Daarom tonen we graag via verschillende korte werken, diverse uitvoeringen door vrouwen, voor iedereen.

 

Meer info over Female Takeover vind je hieronder en op hun website.

 
b0f0fc_c90f6846d93c4209b036e71b0ef7fd91_mv2

FEMALE TAKEOVER

Female Takeover is een collectief van jonge vrouwen die hun krachten bundelen. Het collectief is opgericht in 2015 vanuit het idee om de ‘sisterhood’ binnen de artistieke scene te versterken. We willen een stimulans en motivatie zijn voor vrouwen in het algemeen, maar ook voor diegenen die via een artistieke weg iets willen betekenen.

 

MISSIE

Empowerment, connectie en creatieve ontplooiing is wat Female Takeover, het collectief vertegenwoordigt. Hier bundelen jonge vrouwen hun kracht en energie in artistieke uitingen sinds 2015. Het collectief is opgericht vanuit de idee om de ‘sisterhood’ binnen de artistieke scene te versterken. We willen een stimulans en motivatie zijn voor vrouwen in het algemeen, maar ook voor diegenen die via een artistieke weg iets willen betekenen.

 

Binnen de werking stimuleren we talent, creativiteit en de vrijheid om je eigen vertaling van een artiest te zijn. Zo ontdekten we de vernieuwende kracht van verschillende kunstdisciplines samen op één podium. Daarbij is diversiteit en representatie een belangrijke waarde voor ons, zowel binnen het collectief als in de maatschappij. Female Takeover brengt verschillende individuen vanuit verschillende achtergronden samen.

We zijn ervan overtuigd dat er meer plaats hoort gemaakt te worden voor vrouwelijke energie binnen de artistieke sector in België. Daarom maken we via verschillende domeinen plaats om deze disciplines tot uiting te laten komen.

 

VISIE

De doelstelling van Female Takeover is om een nieuwe wave van vrouwelijke artiesten, ondernemers en organisatoren in de markt te vermengen met het huidige aanbod. Deze keer met de focus op het creëren van meer plaats in de markt voor vrouwelijke opvulling van jobs die reeds bestaan binnen deze scene.

Via dans, muziek, woord en zang kaarten we maatschappelijke thema’s aan als discriminatie, ongelijkheid en feminisme. Deze disciplines vertalen we via specifieke concepten naar ons doelpubliek toe. Zo organiseren we evenementen, touren we met onze eigen theater/ dans producties en starten we in 2021 een podcast.

De toekomstvisie van Female Takeover is om deze mindset door te zetten via verschillende kanalen en op die manier een motivatie te zijn voor jong en oud, man en vrouw.