Voorwaarden

Om een kortfilm in te dienen voor Ongezien Kort geldt er maar één voorwaarde: de film is nog niet eerder vertoond geweest op een ander evenement, festival, expositie, …. . 

Indien je hier vragen over hebt, neem dan zeker contact op met ons.

Selectieprocedure

Wij hanteren geen selectiecriteria met betrekking tot stijl, genre, inhoud of vorm. We willen open zijn naar de makers toe en verwelkomen daarom alle soorten kortfilms: fictie, documentaire, animatie, experimenteel, … of kruisbestuivingen daartussen. Daarom hanteren wij ook geen minimumlengte.

De uiterste datum van inzending is zondag 15 april om 23u59. Via onderstaande knop kan je emailgewijs de kortfilm versturen.

Verplichte elementen
  • Een link of downloadbare versie van de film
  • De naam van de regisseur & producent
  • Een korte synopsis
  • De exacte duurtijd
  • Datum van afwerking
  • 2 Bruikbare stills in HD waarvan één met de filmtitel erop

Wij maken zo spoedig mogelijk het gehele programma bekend, de geselecteerde makers worden dan gecontacteerd om verdere praktische afspraken te regelen.

Iedere deelnemer verklaart dat hij beschikt over alle rechten en toelatingen voor het maken van zijn kortfilm en dus aan de wedstrijd mag deelnemen. Hij verzekert dat hij de maker is van de kortfilm en geen inbreuk pleegt op de rechten van derden, meer bepaald voor wat betreft beeldrechten, privacy, en intellectuele eigendom. De muziek die in de kortfilms wordt gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de regisseurs

De deelnemers aan de wedstrijd dragen hun rechten met betrekking tot de verspreiding en het gebruik van hun films over aan de organisatoren van het kortfilmfestival. Deze overdracht van rechten blijft beperkt tot het festival.